Announcement

Dergimiz Tübitak-Ulakbim dergi dizin index'inde mühendislik ve temel bilimler veri tabanında taranmaktadır.

http://uvt.ulakbim.gov.tr/dergiler/kondrglist.php?vt=muh&k=Bilgisayar+Bilimleri+ve+Bili%FEim

 

Official Sites:

www.ijit.info

www.btd.gazi.edu.tr

To cite an article from this journal:
Author1 Surname, Name, Author2 Surname, Name, "Paper Title", Bilisim Teknolojileri Dergisi - International Journal of Informatics Technologies, Volume No, Issue No, Starting page-ending page, year.

Bu dergiden makale atıfı yapmak için:
Yazar1 Soyad, Ad, Yazar2 Soyad, Ad, "Makale adı", Bilisim Teknolojileri Dergisi - International Journal of Informatics Technologies, Cilt No, Sayı No, Makale başlangıç sayfası-makale bitiş sayfası, yıl.

Latest Issue (Vol: 9 Issue: 2, May 2016)